Laerskool Gansbaai beywer hom vir die handhawing van 'n hoë akademiese standaard.  Die bestuurstruktuur en onderrigprogram is sodanig ontwerp dat elke leerder tot sy volle potensiaal kan ontwikkel.

Die assesseringsbeleid van die skool beklemtoon laasgenoemde deur middel van:

Die assesseringsbeleid het ten doel om bystand te verleen vir die ontwikkeling, organisering, strukturering en toepassing van 'n assesseringsprogram.

 • Die beleid is gebaseer op die beginsels van afwaartse ontwerp, duidelike fokus, hoë verwagtinge en omvattende geleenthede.
 • Assessering word gebruik vir individuele groei, ontwikkeling en bevordering.
 • Die skool maak gebruik van die volgende tipes assessering, nl. basislyn-, diagnostiese- en sistemiese assessering.
 • Assessering vind deurlopend plaas en sluit in praktiese werk, geskrewe werk, toetse, navorsing en enige ander gegewe take.
 • Deur middel van 'n rapport na die ouerhuis, word aanduiding gegee van die volgende aspekte rakende 'n leerder se vordering:
  • Leer wat bereik is;
  • Leerder se sterk punte;
  • Ondersteuning benodig;
  • Karakteropbouende terugvoer en kommentaar.