Skoolgelde vir 2017

Gr R - 7: R805 p.m. x 10 maande vooruitbetaalbaar vanaf Jan - Okt (R8 050 p.j.)

'n Verpligte skoolfonds van R500 per leerder is betaalbaar voor of op die 1ste skooldag en vorm deel van die ingeskrewe leerder se skoolgelde vir die jaar.

Indien 'n leerder se skoolgelde voor of teen die einde van Februarie eenmalig betaal word, is 'n afslag van toepassing soos jaarliks op die begrotingsvergadering vasgestel.

Ouers kan ook internetbetalings doen - bankbesonderhede is op aanvraag van die sekretaresse beskikbaar.

Getroue betaling van u kind se skoolgelde is in sy/haar beste belang.  U skoolgelde word gebruik om die skool te bestuur om die huidige standaard van uitnemendheid en kleiner klasse te handhaaf.

 

SMS-stelsel

Hierdie diens is onontbeerlik vir goeie kommunikasie met alle ouers.  'n SMS-fooi van R55 per gesin per jaar is betaalbaar voor of teen die einde van Februarie van die nuwe skooljaar.

Aansoek om Vrystelling

Indien u finansiële probleme ondervind om die skoolfonds te betaal, moet u asseblief vroegtydig aansoek doen.  Vorms is by die Finansiële Kantoor beskikbaar vanaf die 1ste skooldag teen handtekening van die ouer.  Aansoeke is onderhewig aan goedkeuring van die Finansiële Komitee en volgens bepalings van die Toelatingsbeleid.